Elie Tahari

FW09 / Terry Richardson
SS08 / Terry Richardson
FW08 / Terry Richadrson
FW07 / Mario Sorrenti
SS07 / Mario Sorrenti